Home       Ruimte voor zelfsturing      Kansen door zelfsturing       Ruimte voor zelforganisatie      Voorbeelden van zelforganisatie       Diensten         Contact
 

SUCCESVOLLE, MODERNE ORGANISATIES maken gebruik van de motivatie en intelligentie van het individu ('zelfsturing'), de kracht van onderlinge afstemming op basis van het gemeenschappelijk doel ('zelforganisatie') en hebben veel minder managers die de ruimte voor zelfsturing en zelforganisatie kunnen beperken:

Succesvolle organisaties geven hun medewerk(st)ers ruimte voor zelfsturing en zelforganisatie.

Succesvolle medewerk(st)ers, en mensen in het algemeen, grijpen hun persoonlijke kansen door zelfsturing.

Recente publicaties:

'Organisatiebesturing: van 'controle' naar 'vertrouwen'. Hoe richt je dat in?'

Stop betutteling van medewerkers, geef ruimte om zelfsturende professional te worden

Welke interventies zijn nodig om tot 'nieuw organiseren' te komen? 

 Evolutie van denken over organisaties (2): meer ruimte voor zelfsturing en zelforganisatie

Evolutie van denken over organisaties (1): de volgende stap is 'intrapreneurship'

 Het 4R-model: een praktisch overzicht

Wat is de toegevoegde waarde van een manager?'

Ruimte voor zelfsturing, prima! Maar, wanneer en hoeveel?

  Mijn meest gelezen artikelen als boek:

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

Leuke of interessante links:

 Jef Staes over 'sheep management' en  inzet van talenten

Gary Hamel on reinventing management

Zelforganisatie in het verkeer

Henry Mintzberg on managing

 

ZELFSTURING is de aangeboren neiging - en het vermogen - van ieder mens om nieuwe uitdagingen op te zoeken, om eigen capaciteiten uit te breiden en te oefenen, om te onderzoeken, te leren en om zichzelf en zijn wereld te verbeteren. Dus niet alleen organisaties hebben doelen, maar ook ieder mens heeft, bewust of onbewust, doelen. De energie van werknemers binnen een organisatie komt volledig vrij als de gekozen richting van de organisatie en de persoonlijke idealen in sterke mate samenvallen. De organisatie kan hier op inspelen door het formuleren van een inspirerende missie.

Als organisaties ruimte geven voor zelfsturing dan kunnen zowel organisaties als medewerkers succesvoller zijn in het realiseren van hun doelen.

 

ZELFORGANISATIE is een organisatievorm waarbij medewerkers het werk zelf organiseren zonder aansturing van bovenaf. Vergelijk zelforganisatie met initiatieven als Wikipedia, Kazaa of opensource software Linux waarbij mensen, vanuit een innerlijke behoefte om bij te dragen, gezamenlijk een dienst of product ontwikkelen.

De 6 principes van zelforganisatie zijn:

  1. een gezamenlijke doel waaraan iedereen wil bijdragen in plaats van moet bijdragen
  2. de leden van de organisatie hebben elkaar nodig, zijn afhankelijk van elkaar om het doel te bereiken
  3. niet afhankelijk zijn van centrale leiding, maar steunen op eigen initiatief en individuele reactie op wijzigingen in omgeving
  4. de besturing en de uitvoering van de benodigde werkzaamheden liggen in dezelfde hand
  5. overwegend horizontale samenwerking, inclusief onderlinge afstemming en onderhandeling
  6. ieder lid van de organisatie levert een bijdrage, toekijken of alleen kritiek uiten is niet acceptabel.

Wilt u ook meer menselijke energie in uw organisatie? Klik dan hier om te bekijken wat ik voor u kan doen.

Eric Alkemade Interim-Management en Organisatie Advies