Home  4R-model  Richting en rekenschap   Ruimte en rekenschap   Resultaten en rekenschap   Nieuwe rollen   Ontwikkelingstraject    Organisatiescan   Case    Contact

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ruimte voor zelfsturing: 4R-Model

 

De gedachte achter het door ons gehanteerde 4R-model is dat Resultaten het gevolg zijn van de Ruimte die aan medewerkers gegeven wordt om al hun energie

in te zetten om de doelen vanuit de gekozen Richting te realiseren. En dat zowel managers als medewerkers bij Richting, Ruimte en Resultaten zich Rekenschap

geven van de wensen van de stakeholders en dat hierover ook verantwoording wordt afgelegd aan hen.

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eric Alkemade Organisatie Advies