Home   4R-model   Richting en rekenschap   Ruimte en rekenschap   Resultaten en rekenschap  Nieuwe rollen  Ontwikkelingstraject    Organisatiescan   Case    Contact

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ruimte voor zelfsturing: Nieuwe rol voor manager en medewerker

 

Het geven van (meer) ruimte betekent niet dat managers niet meer verantwoordelijk zijn en hun medewerkers aan hun lot kunnen overlaten. De moderne manager in het 4R-model coacht, faciliteert en stimuleert de medewerkers bij het gebruik van de beschikbare ruimte. 

 
       Traditionele taken van de manager, zoals plannen, coördineren en toewijzen van mensen en middelen, kortom taken die te maken hebben met het denken over het werk, verschuiven naar de medewerkers. De medewerkers krijgen de mogelijkheid en verantwoordelijkheid om de verkregen ruimte in te vullen. De competenties die hiervoor nodig zijn: initiatieven en risico's nemen, kansen creëren en benutten, verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leren en presteren, samenwerken en communiceren, zijn precies de competenties die ieder mens van nature heeft en die nu volledig ontplooid kunnen worden! Gezamenlijk worden deze competenties ook wel genoemd 'individueel zelfsturen'. Hiermee wordt de maximale energie van iedere medewerker gemobiliseerd.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eric Alkemade Organisatie Advies