Home  4R-model   Richting en rekenschap   Ruimte en rekenschap   Resultaten en rekenschap   Nieuwe rollen   Ontwikkelingstraject   Organisatiescan   Case    Contact

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ruimte voor zelfsturing: Ontwikkelingstraject

 

Voor veel organisaties, managers en medewerkers, zal de volledige invoering van het 4R-model een groei- en leerproces zijn omdat het van iedereen een verandering in houding en gedrag vraagt. Zowel managers als medewerkers zullen hiervoor getraind moeten worden en de invoering zal stap voor stap moeten gaan. 

     Bij iedere stap moet de organisatie een nieuw plateau betreden waarbij de twee dimensies steeds in evenwicht moeten zijn. Anders gezegd: de taakgerichtheid kan alleen worden verhoogd als ook tegelijkertijd de mensgerichtheid wordt verhoogd. Door de gelijktijdige ontwikkeling van beide dimensies stijgt de productiviteit blijvend. Het is dus niet of/of, maar en/en. Alleen op deze wijze ontstaat een evenwichtige organisatie waarbij zowel in de belangen van de stakeholders als in de belangen van de medewerkers wordt voorzien.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eric Alkemade Organisatie Advies