Home   4R-model   Richting en rekenschap   Ruimte en rekenschap   Resultaten en rekenschap   Nieuwe rollen   Ontwikkelingstraject    Organisatiescan   Case    Contact

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ruimte voor zelfsturing: Organisatiescan

 

Wilt u weten waar u staat met uw organisatie? Voor het snel en doeltreffend vaststellen van het verbeteringspotentieel van een organisatie hebben wij de 'Organisatie-scan' ontwikkeld.

 

Bij de Organisatie-scan wordt uw organisatie op een 8-tal kenmerken beoordeeld. Deze kenmerken, die de mate van 'ruimte voor zelfsturing' binnen een organisatie bepalen, zijn:

    - Bedrijfscultuur

    - Persoonlijke aandacht

    - Organisatiemodel

    - Beslissingsruimte

    - Interne zelfsturing

    - Intern informatiesysteem

    - Externe zelfsturing

    - Extern informatiesysteem

 

Het resultaat van deze Organisatie-scan is een vergelijking van uw organisatie met actuele best-practices voor de inrichting van een inspirerende organisatie. 

 

    

Indien sprake is van grote strategische veranderingen die projectmatig worden aangepakt, dan beoordelen wij, naast de staande organisatie, ook de projectorganisatie.

En wilt u ook weten hoe u de inrichting van uw organisatie kunt verbeteren? Rekening houdend met de mogelijkheden van uw organisatie en reeds gemaakte strategische keuzes, adviseren wij u ook over concrete acties om de prestaties van uw organisatie te verbeteren.

 

Voor een praktijktoepassing van onze aanpak verwijzen wij naar de casebeschrijving.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eric Alkemade Organisatie Advies