Home  4R-model   Richting en rekenschap   Ruimte en rekenschap  Resultaten en rekenschap  Nieuwe rollen   Ontwikkelingstraject    Organisatiescan   Case    Contact

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ruimte voor zelfsturing: Resultaten en Rekenschap

 

Onder 'resultaten' verstaan wij: presteren en leren. Presteren is de output van de uitgevoerde activiteiten op de korte termijn, leren is de toename van de competenties en is een resultaat voor de langere termijn. Leren en presteren zijn zo bezien resultaten op organisatie- en individueel niveau.

 

      

Presteren vindt plaats tijdens de contacten van medewerkers met klanten, daar wordt de echte waarde gecreëerd. De rol van management en directie is vooral voorwaarden scheppend. In plaats van opdrachten geven, vragen moderne managers aan hun medewerkers: 'wat kan ik doen om jou te helpen om jouw doelen te realiseren?'. Hierdoor ontstaat een organigram als de omgekeerde piramide van het dienend leiderschap. Vanuit het perspectief van de organisatie leiden richting en ruimte dus tot het realiseren van de gewenste maatschappelijke prestaties doordat de bijdragen van alle medewerkers gemaximaliseerd worden.

Daarnaast leidt het leren van de individuele medewerkers (en managers) door de directe feedback en continue dialoog met stakeholders tot collectief leren van de gehele organisatie. Vanuit het perspectief van de medewerkers is het resultaat, naast materiële beloning, vooral immateriële beloning. Die bestaat uit de voldoening om als compleet en volwaardig gewaardeerd mens een bijdrage aan de resultaten van de organisatie te leveren. Door te leren en te groeien in de organisatie kan iedere medewerker ook komen tot persoonlijke vervulling, of tot, wat Peter Senge noemt, 'persoonlijk meesterschap.

 

Het 4R-model is dus geen ´zero-sum game´, waarin de extra energie van de medewerkers in de organisatie ten koste zou kunnen gaan van die medewerkers, maar een ´win-win´ situatie waar zowel medewerkers als organisatie beter van worden.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eric Alkemade Organisatie Advies