Home   4R-model   Richting en rekenschap   Ruimte en rekenschap  Resultaten en rekenschap   Nieuwe rollen   Ontwikkelingstraject    Organisatiescan   Case    Contact

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ruimte voor zelfsturing: Ruimte en Rekenschap

 

Zelfsturing is een belangrijke, maar vaak onderschatte, drijvende kracht voor ieder mens. Uit onderzoek blijkt dat ieder mens goed werk wil verrichten, mits daarvoor voldoende ruimte bestaat. Als mensen de ruimte hebben en zelf hun doelen mogen bepalen, dan liggen deze zelfs vaak hoger dan hun managers hadden verwacht.

    

Richting geven is sturing van bovenaf. De uitdaging is de positieve energie die uitgaat van een gemeenschappelijke visie te combineren met de energie die medewerkers hebben bij het nastreven van hun persoonlijke doelen. Hiervoor is 'ruimte' nodig, ruimte voor zelfsturing. In deze ruimte komen organisatiedoelen en persoonlijke doelen bij elkaar. De medewerkers willen een bijdrage leveren in plaats van dat zij voelen een bijdrage te moeten leveren.

 
 

Ruimte is niet hetzelfde als leegte of volledige vrijheid. Net zoals zelfsturing nooit absoluut en volledig kan zijn. Vanuit de verwachtingen van de stakeholders en de daaruit volgende gemeenschappelijke visie moet de leegte afgebakend worden tot ruimte. Deze onvermijdelijke inperking binnen organisaties kan bij medewerkers echter ruimschoots gecompenseerd worden door de inspiratie van de gemeenschappelijke visie en de beloning en voldoening bij het realiseren van resultaten. Robert Simon heeft een bruikbaar model ontwikkeld met vier instrumenten om het speelveld af te bakenen en tegelijk te bezielen.

 

   

 

De 'beliefs systems' en 'boundary systems' zijn hulpmiddelen voor de vertaling van de gemeenschappelijke visie naar het handelen van de medewerkers. De 'beliefs systems' raken de emotionele/rode kant en de 'boundary systems' de rationele/blauwe kant. Deze systemen zijn dus hulpmiddelen voor de sturing van bovenaf. De 'diagnostic control systems' en 'interactive control systems' zijn hulpmiddelen voor de zelfsturing van medewerkers doordat die systemen de noodzakelijke informatie voor hun eigen sturing verschaffen.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eric Alkemade Organisatie Advies